nl flag

De dienstverlening van Ouweneel c.s. Belastingadviseurs omvat voornamelijk belastingadvies  met betrekking tot de loonbelasting en sociale verzekeringen, inkomstenbelasting, erfbelasting en schenkbelasting.  De  advisering is gericht op het voldoen aan de vaak veranderende wettelijke vereisten en op het verlagen van de belastingdruk,   

Het voeren van overleg met autoriteiten om kwesties tijdig en zo voordelig mogelijk te regelen,  het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures en het verzorgen van  aangiften zijn belangrijke activiteiten.

Internationale belastingheffing en sociale verzekeringen
Wij hebben een grote expertise op het gebied van grensoverschrijdend werken, waarbij de fiscale en sociale wetgeving van meerdere landen is betrokken. Ook beschikken wij over een netwerk van buitenlandse experts.

Trefwoorden daarbij zijn:

 • toepassing van belastingverdragen
 • internationale pensioenregelingen
 • sociale verzekeringen  binnen en buiten de EU
 • uitzendvoorwaarden
 • aanvragen en optimaal toepassen van de 30%-regeling
 • schenk- en erfbelasting in internationale situaties

gb flag

Ouweneel c.s. Belastingadviseurs is a consulting firm specializing in wage tax, social security and personal income tax, with a strong focus on international mobility. Our advice is aiming at complying with the legal requirements in the Netherlands and in other jurisdictions, and optimizing the balance between employment costs for the employer on the one hand and net income of the employee on the other hand and a reduction of the tax burden.

Keywords are:

 • Application of tax treaties;
 • International pension schemes;
 • Social insurance within the EU and worldwide;
 • International assignment conditions;
 • Application and advisory work for the Dutch expat tax ruling (30%-ruling);
 • Gift tax and inheritance tax in cross border situations.